หวยเลื่อน

เลื่อนออกหวย

เลื่อนออกหวย งวด 1 เม.ย. เป็น 2 พ.ค. -งดจำหน่าย 2 งวด

 เลื่อนออกหวยหลุด 1 เม.ย. เป็น 2 พ.ค. – ยกเลิกจำหน่าย 2 หา เลื่อนออกหวยหลุด 1 เม.ย. เป็น 2 พ.ค. – ยกเลิกจำหน่าย 2 หา ในการควบคุมการแพร่กระจายของโคจิ -19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสลากหาวันที่ 1 เม.ย. 2563 จากวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นวันที่ 2 พ. ค .2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. สลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อน ออกหวยสลากค้นวันที่ 16 เม.ย. 2563 และหาวันที่ 2 พ.ค. 2563 ออกหวยสลากลง 2 พ. ค ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในขณะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและจะมีการแก้ไขและแจ้งให้ทราบในส่วนของผู้ที่จองรายการสลากเตือนวันที่ 16 เม.ย. …

เลื่อนออกหวย งวด 1 เม.ย. เป็น 2 พ.ค. -งดจำหน่าย 2 งวด Read More »

หวยเลื่อน

หวยเลื่อน ออกสลาก ไป 2 พ.ค. ยกเลิกงวด 16 เม.ย.

หวยเลื่อนออกสลากไป 2 พ.ค. ยกเลิกลง 16 เม.ย. หวยเลื่อนวันออกรางวัลแห่งสลากยกเลิกวันที่ 1 เม.ย. 63 จากวันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นเป็นวันที่ 2 พ.ค. 63 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ. นนทบุรีนายพชรอนันตศิลป์ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการออกรางวัลที่ 1 เม.ย. 63 โดยมีรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคซี่ -19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้รับการลงมติรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ 1 เม.ย. 50 63 จากวันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 2 พ.ค. 63 ก่อนเวลา 14.30-16.00 น. รางวัลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะไม่มีการจำหน่ายสลากตอบวันที่ 16 เม.ย. 53 63 และยกเลิกวันที่ 2 …

หวยเลื่อน ออกสลาก ไป 2 พ.ค. ยกเลิกงวด 16 เม.ย. Read More »