นิเคอิ คืออะไร

นิเคอิ คืออะไร? 14/4/63

นิเคอิ คืออะไร ?   นิเคอิ คืออะไร  นิเคอิ คือ  ดัชนีที่คำนวณรายวันซึ่งวัดผลประกอบการของ Nikkei 225 บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวโดยหนังสือพิมพ์นิเคอินับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2493 หรือเมื่อ 70 ปีที่แล้ว นิเคอิ  ตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกสภาพตลาดหุ้นของญี่ปุ่น และยังเป็นตัวแทนของภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  นี่คือคำตอบว่าหวย นิเคอิ คืออะไร ?     นิเคอิ คำนวณอย่างไร? คำนวณโดยใช้ผลรวมของราคาหุ้นทั้งหมดของดัชนีปรับด้วยราคาพาร์สันนิษฐาน (Presumed Par Value) ซึ่งราคาพาร์ถูกยกเลิกจากการแก้ไขกฎหมายของญี่ปุ่นในปี 2554 หารด้วยตัวหารของดัชนี ราคาหุ้นปรับแล้ว = ราคาหุ้น x 50 เยน / ราคาพาร์สันนิษฐาน (เยน) ค่าเฉลี่ยของดัชนี = ราคาหุ้นปรับแล้ว / ตัวหารของดัชนี ซึ่งตัวหารของดัชนีมีหน้าที่ในการคงความต่อเนื่องของดัชนีโดยกำจัดปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของตลาดในการคำนวณดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา วิธีดูผล นิเคอิ …

นิเคอิ คืออะไร? 14/4/63 Read More »