เงิน5000บาท

รับ เงิน5000บาท จาก “เราไม่ทิ้งกัน” ผู้คน 2.8 แสนคน

” เราไม่ทิ้งกัน ” วันที่ 8/4/63  ผู้คนมากกว่า 2.8 แสนคน รอรับข้อความพร้อม เงิน5000บาท ในวันนี้เป็นต้นไป ( 8-10 เม.ย. 2563) จะมีการแจ้งผลจาก เราไม่ทิ้งกัน พร้อมโอน เงิน5000บาท แก่ผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนมาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ทางเอสเอ็มเอส และอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีการแบ่งเป็นวันที่ 8 เม.ย.2563 จำนวน 2.8 แสนคน, วันที่ 9 เม.ย. 2563 จำนวน 7.53 แสนคน และวันที่ 10 เม.ย. 2563จำนวน 6.44 แสนคน ขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเอสเอ็มเอสตอบกลับในวันที่ 9-10 เม.ย. โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” พร้อมกันนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียน แต่จะต้องรอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งเอสเอ็มเอสแจ้งรายละเอียด เพื่อขอให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ …

รับ เงิน5000บาท จาก “เราไม่ทิ้งกัน” ผู้คน 2.8 แสนคน Read More »