Skip to content

อัพเดทสถานการณ์ ‘โควิด-19’ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

  • by
โควิด-19

Table of Contents

อัพเดทสถานการณ์ “โควิด”  วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ล่าสุดและเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่นี้ (COVID-19) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถติดตามอ่านข่าวได้ตลอดทั้งวัน โดยคลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ยังไม่ชัด! ผู้ติดโควิด-19จ.ยะลาเพิ่ม 40 ราย สธ.เร่งตรวจเชื้อซ้ำ 

ศบค.ยืนยันผู้ป่วย โควิด-19 เพิ่มใหม่ 3 ราย ส่วนอีก 40 รายที่จ.ยะลา เร่งตรวจเชื้อซ้ำอีกรอบ ใช้ 2 แล็บยืนยันผล หลังพบบางอำเภออัตราพบเชื้อสูงกระโดดกว่า 30% ระบุทุกคนที่ผลบวกอยู่ในพื้นที่แยกกัก ย้ำไม่มีการปกปิดข้อมูล ขอคนไทยเมื่อผ่อนปรนแล้วทำตามคำแนะนำ

พิษณุโลก ‘ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์’ ต่ออีก 1 เดือน ยาวถึง 31 พ.ค. 63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข หนึ่งในมาตรการผ่อนคลายคือ การห้ามจำหน่ายสุรา นั้น อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามดื่มสุราภายในร้าน ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 22/2563 ได้มีมติคคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่3302/2563 เรื่องบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงนามโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีผลบังคับใช้ 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย

1. ห้ามบุคคลภาย ออกนอกเคหสถานระหว่าง 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

2.ห้ามผู้ใดทำกิจกรรมบางอย่างดังต่อไปนี้ คือ
1)ห้ามการใช้อาคาร สถานที่ของโรงแรมและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแต่การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2)ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน อาจมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ได้ง่าย

3.ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา

4.ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด

5.ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกัก กันหรือคลุมไว้เอกเทศ หรือ ที่ราชการกำหนดไว้ โดยมติดังกล่าว มีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

โควิด-19

ไทยพบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ เพิ่ม 3 ราย ไม่พบเสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้ป่วยสะสม 2,969 ราย

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 176 ราย เสียชีวิตคงเดิม 54 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมรักษาหายเเล้ว 2,739 ราย

เปิดรายชื่อ ‘9 มหาเศรษฐี’ ตอบรับนายกฯ ช่วย ‘โควิด-19’

แอดมินเฟสบุ๊คลุงตู่ตูน โพสต์ข้อความว่า “นายกฯลุงตู่ ยอมโดนต่อว่า เพื่อเอ่ยปากขอความร่วมมือจาก มหาเศรษฐี จนสามารถระดมความช่วยเหลือมาได้ ผลประโยชน์จึงตกอยู่กับคนไทยทุกคน” พร้อมเปิดเผย 9 รายชื่อมหาเศรษฐีไทย ที่ตอบรับการขออความร่วมมือจากนายกฯ เพื่อช่วยโควิด ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. ธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ดำเนินการไปแล้ว 700 ล้านบาท

2. ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล อยู่ระหว่างการหารือภายในถึงมาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือประชาชน

3. คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดโครงการที่จะนำเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะมีการช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบ

4. เฉลิม อยู่วิทยา ครอบครัวอยู่วิทยา (เครือกระทิงแดง) เสนอแผนทุ่มงบ 300 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ ”พึ่งตน พึ่งชาติ”

5. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ ให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์สภาและกระทรวงสาธารณสุขในวิกฤติ โควิด19 พร้อมช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำตั้งงบ 100 ล้านบาท

6. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เสนอแนวความคิดแก้ปัญหาวิกฤติประเทศ ตั้งงบ 1,500 ล้านบาท ผ่าน 4 โครงการ สนับสนุนทางการแพทย์,พัฒนาสังคม,เยาวชน และ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7. ประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งงบ 150 ล้านบาท รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ตลอด 6 เดือน

8. เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จัดสรรงบ 100 ล้านบาท ทำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

9. ฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มศรีสวัสดิ์ เสนอเข้าช่วยแก้หนี้นอกระบบ

ด่วน! ยะลาพบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ คาดมากกว่า 20 ราย เตรียมแถลง 10.30 น. วันนี้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยะลา ว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา และเครือข่าย อสม. ปูพรมลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการเชิงรุกของจังหวัดยะลา ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์แล้ว

ซึ่งล่าสุดเฟสบุ๊คของนายรอซี เนอเร็ง (Rosee Nuereng) ผู้ใหญ่บ้านบ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เที่ยวแล้วเที่ยวเล่า รถ AMBULANCE โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เข้ามารับผู้พบเชื้อรายใหม่จำนวน 16 คน ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุด ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ม.2 = 16 คน ม.4 = 1 คน ม.5 = 1 คน ม.6 = 5 คน รวม 23 คน. อยากให้หมู่บ้านอื่น นำบุคคลผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วย…ตรวจหมด แล้วจะเจอเหมือนที่ชุมชนผมเจอในวันนี้ ผมเชื่อมั่นเช่นนั้น โควิดทำให้ทั้งหมอ พยาบาล และฝ่ายปกครองทำงานทั้งวันทั้งคืน โดยพบว่าโพสดังกล่าวได้มีการแชร์ออกไปจำนวนมาก

ธุรกิจระบบดับเพลิงครบวงจร รับอนิสงค์ ‘อีอีซี’ โตสวนกระแส ‘โควิด’

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์โรค โควิด19 จะแพร่ระบาด แต่ในธุรกิจของบริษัทฯ ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯกลุ่มใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงการ และงานโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟฟ้า อาคารต่างๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายการก่อสร้างอาคารของกรมโยธาธิการแบละผังเมือง กฎหมายของกรมโรงงาน กำหนดให้ทุกอาคาร และโรงงานจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลดึงดูดการลงทุนเต็มที่

ทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดโรงงานใหม่ๆและการขยายโรงงานเดิม และการก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ล้วนแต่จะต้องติดตั้งระบบดับเพลิง ทำให้ธุรกิจของเราขยายตัวตามโครงการที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้

“การแพร่ระบาดของ โควิด-19 อาจจะทำให้โครงการใน อีอีซี ชะลอตัวลงบ้าง แต่การลงทุนอุตสาหกรรมยังเติบโต โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ก็ได้ทยอยเซ็นต์สัญญาไปแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 บริษัทฯ ก็จะเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ซึ่งเป็นโครงการระยาวจะเห็นผลในอีก 3-5 ปีข้างน้า”

โควิด-19

จับตา ‘จีน’ ในวันที่คลาย ‘ล็อคดาวน์’

ขณะนี้ ดูเหมือนจีนเป็นประเทศเดียวในโลก ที่วุ่นวายกับการรับมือการแพร่ระบาดของ โควิด-19 น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มทุเลาลงตามลำดับ เป็นข่าวดีสำหรับชาวจีนทั่วประเทศที่จะได้กลับมาดำเนินชีวิตและทำงานกันตามปกติ

‘ปิยบุตร’ ชี้โควิด-19 สะท้อนภาพ ‘4 รัฐวิกฤต’ เชื่อประเทศไทยดีกว่านี้ได้!

2 พฤษภาคม 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นแกนนำคณะก้าวหน้า กล่าวในกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุน “MAYDAYMAYDAYเราช่วยกัน” ตอนหนึ่งว่า

วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ได้เผยให้เห็นสิ่งที่ตนขอเรียกว่า “4 รัฐวิกฤต” ได้แก่ วิกฤตรัฐราชการรวมศูนย์, วิกฤตรัฐสวัสดิการ, วิกฤตรัฐธรรมนูญ และวิกฤตรัฐคณาธิปไตย อย่างไรก็ตามในวิกฤตย่อมมีโอกาส และนี่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของสังคมขนานใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยห้วงเวลาที่ผู้คนโกรธแค้นพร้อมๆ กับมีความหวัง เพราะหากมีแต่ความแค้นก็จะนำไปสู่ความผิดพลาดได้ แต่หากมีแต่ความหวัง ไม่มีความคับแค้นก็จะเลื่อนลอยไม่ลงมือทำอะไร สิ่งที่ดีกว่าก็จะมาไม่ถึง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คนต้องมีทั้งความแค้นและมีความหวัง

มุมมองระบบ ‘ธนาคารไทย’ ภายใต้สถานการณ์ Covid 

ภาคธุรกิจธนาคาร อีกหนึ่งเซ็กเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยลดลง ทิศทางการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลง จากความต้องการเพื่อขยายธุรกิจและการบริโภคที่ลดลง รวมถึงมีภาระการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์ด้วย

 

สำหรับคนที่จะซื้อหวยแบบ ซื้อออนไลน์จะซื้อผ่านช่องทางนี้ https://hongtelotto.com/

สถิติหวย ผลหวยวันนี้ ผลหวยย้อนหลัง หวยวันนี้ ผลหวยสด และ หาสูตรเด็ดหวย เลขเด็ดหวยได้ในกลุ่มไลน์ และสมัครแทงหวยกับเว็บเรา hongtelotto

โควิด-19

หวยฮานอย ซื้อได้ที่ไหนกดที่ปุ่ม Line , Facebook ข้างล่างได้เลยเลยค่ะ

สูตรหวยแนวทางเด็ด ๆ หวยฮานอยหวยรัฐหวยลาวมาเลย์ติดตามสูตรแนวทางเด็ด ๆ ๆ

 ผลหวยได้ที่นี่

หวยฮานอย หวยเวียดนาม  ตรวจหวยฮานอย สูตรหวยฮานอย  ชุดเลขแนวทางหวยฮานอย หวยฮานอยออกอะไร เลขดัง หวยเด็ด  หวยเด็ดงวดนี้ เลขดัง ฮานอยพิเศษ

หวยออนไลน์ หวยฮานอยวีไอพี หวยฮานอยเลขเด็ด

โควิด-19

โควิด-19โควิด-19โควิด-19