Skip to content

อัพเดทสถานการณ์ “โควิด-19” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

  • by
โควิด-19

อัพเดทสถานการณ์ “โควิด-19” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19” ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ล่าสุดและเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “โคโรนาไวรัส” ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ด่วน! ไทยพบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ เพิ่ม 1 ราย ไม่พบเสียชีวิตเพิ่ม

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน

  • ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,034 ราย 
  • ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิต 56 ราย
  • รักษาหายเพิ่ม 31 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,888 ราย 
  • ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 90 ราย

โควิด-19

ทางรอดคนไทยฝ่าวิกฤต’โควิด-19′

บิร์บ….
เบิร์บ….”เงินกู้ควรใช้เพื่อกระตุ้นการผลิต การจ้างงาน ไม่มุ่งแต่การเยียวยา”รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
เบิร์บ…..”พึ่งตนเองเพื่อชาติเป็นหนึ่งในนิวนอร์มัลต้องสร้างขึ้น” วิวัฒน์ ศัลยกำธร
เบิร์บ….”ต้องกำหนดจุดหมายวิถีใหม่ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ในการเสวนา “ทิศทางไทย:ฝ่าวิกฤติโควิด19 สู่ชีวิตวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)มีการคาดการณ์ว่าหลังวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ สังคมโลกจะเผชิญปัญหาใหญ่อย่างน้อย 5 เรื่องหลัก จากรอยโรคโควิด19ที่เหลืออยู่ แต่ก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะเดินไปสู่เส้นทางจุดหมายวิถีใหม่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการรกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และอดีตนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าโรคโควิด19 ไม่ใช่หนังสั้นแต่เป็นหนังซีรีย์ย่าว กินเวลาอย่างน้อย 12 เดือนอย่างแน่นอนหรืออาจจะยาวนานกว่า และจะอยู่ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ ฉากตอนที่ต้องเขียนบทให้ดีสำหรับประเทศไทยนับจากนี้ คือ จะต้องเผชิญกับการที่คนไทยเดินทางกลับเข้าประเทส ฤดูกาลไข้หวัดใหย้ประจำปีเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน การผ่อนปรนระยะที่ 4 ในปลายเดือนมิ.ย.กลุ่มธุรกิจสีแดง เช่น สถานบันเทิง สสนามพนันต่างๆ เปิดโรงเรียนต้นเดือนกรกฎาคม เปิดการท่องเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามา

ขณะที่ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมกการคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) มองว่า สถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญหลังวิกฤตโควิด19 ทุกประเทศมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเงินจำนวนมหาศาล เกิดหนี้สาธารณะที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ ภาระหนี้ ความไม่คล่องตัวในการใช้ทรัพยากรในอนาคต และภาระหนี้แก่คนรุ่นใหม่ รวมถึง พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลง ธุรกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง กระทบโครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ และชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งปัญหาที่ทั่วโลกจะเผชิญ 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การว่างงาน สงครามการค้า วิกฤติราคาน้ำมัน ตลาดทุน และความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กล่าวว่า มาตรการ หรือนิว นอร์มัล(New Normal) หรือการสร้างสันดานใหม่ จะต้องดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างนิวนอร์มัลในเรื่องระบบสุขภาพ ระบบป้องกันตนเองให้ได้ จะเป็นเรื่องบวก จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส อย่าไปรอความช่วยเหลือของใคร ครั้งนี้ต้องเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเอง อย่าไปรอรัฐบาล 2.ต้องพึ่งตัวเอง โดยการ”พึ่งตนเพื่อชาติ” เช่น กรณีมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ประชาชนก็เย็บหน้ากากผ้าใช้เอง หรือร่วมมือกับคนที่มีความสามารถในเย็บผ้ามาเย็บหน้ากากผ้าขาย เป็นต้น และสร้างภูมิคุ้มกันในตน เช่น สร้างสภาพแปสดล้อมให้อากาศบริสุทธื และ3.เน้นสังคมแบ่งปัน ช่วยเหลือกันลและกัน แทนที่จะเป็นสังคมแข่งขันเหมือนอย่างที่โลกกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนการสร้างชีวิตวิถีใหม่จะเชื่อมโยงปัจจัยและระบบสุขภาพ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยรัฐและสังคมไทยต้องร่วมกันกำหนด จุดหมายของวิถีใหม่ที่เห็นพ้องกันว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจร่วมกับโลกในการเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ประชาคมโลกได้ลงปฏิญญาไว้แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ในก้าวเบื้องต้นของการเดินทางไกลในขณะนี้ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติการสร้างชีวิตวิถีใหม่แล้ว 7 คู่มือ อาทิ การป้องกันและเฝ้าระวังโรค มาตรการสำหรับโรงเรียน การจัดระเบียบสังคม การสร้างความเข้าใจเพื่อลดการตีตราผู้ป่วย โดยได้กระจายให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และสถานศึกษา มากกว่า 1 แสนเล่ม

งานเข้า! ‘พรีเมียร์ลีก’ พบนักเตะ-สตาฟฟ์ 6 คนจาก 3 ทีม ติดโควิด-19

เว็บไซต์ พรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดของอังกฤษ ประกาศในวันอังคาร (19 พ.ค.) ว่า พรีเมียร์ลีกสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. และวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. มีนักเตะ และสตาฟฟ์โค้ชรวม 748 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด19 และในจำนวนนี้มี 6 คนที่มีผลทดสอบเป็นบวก หรือติดเชื้อ

“นักเตะหรือสตาฟฟ์ที่มีผลตรวจเป็นบวก จะกักตัวเองเป็นระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้ พรีเมียร์ลีกกำลังทำการสรุปข้อมูลดังกล่าว เพื่อความเปิดเผยโปร่งใสในการแข่งขัน” แถลงการณ์ระบุ

อย่างไรก็ตาม พรีเมียร์ลีกไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าผู้ติดเชื้อเป็นใครและมาจากสโมสรใดบ้าง เนื่องด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายและการดำเนินการในขั้นต่อไป แต่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อสาธารณชนอีกครั้งหลังการทดสอบแต่ละรอบ

การเปิดเผยผลตรวจโควิดของพรีเมียร์ลีก มีขึ้นในขณะที่ทุกสโมสรสามารถกลับมาร่วมซ้อมแบบเป็นกลุ่มเป็นวันแรกเมื่อวันอังคาร หลังหยุดพักเพื่อหนีการระบาดของโควิดไปนานกว่า 2 เดือน

 

สำหรับคนที่จะซื้อหวยแบบ ซื้อออนไลน์จะซื้อผ่านช่องทางนี้ https://hongtelotto.com/

สถิติหวย ผลหวยวันนี้ ผลหวยย้อนหลัง หวยวันนี้ ผลหวยสด และ หาสูตรเด็ดหวย เลขเด็ดหวยได้ในกลุ่มไลน์ และสมัครแทงหวยกับเว็บเรา hongtelotto

โควิด-19

แทงหวย ซื้อได้ที่ไหนกดที่ปุ่ม Line , Facebook ข้างล่างได้เลยเลยค่ะ

สูตรหวยแนวทางเด็ด ๆ หวยฮานอยหวยรัฐหวย ลาว มาเลย์ติดตามสูตรแนวทางเด็ด ๆ ๆ

 ผลหวยได้ที่นี่

หวยฮานอย หวยเวียดนาม  ตรวจหวยฮานอย สูตรหวยฮานอย  ชุดเลขแนวทางหวยฮานอย หวยฮานอยออกอะไร เลขดัง หวยเด็ด  หวยเด็ดงวดนี้ เลขดัง ฮานอยพิเศษ

หวยออนไลน์ หวยฮานอย วีไอพี หวยฮานอยเลขเด็ด

โควิด-19

โควิด-19โควิด-19โควิด-19