Skip to content

เคล็ดลับการบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด

พญานาค1
ความเชื่อ

ความเชื่อพญานาค

Table of Contents

  หากเอ่ยถึงพญานาคเชื่อว่าคนทุกคนต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นตำนานแห่ง ความเชื่อ ที่มีต่อคนไทยทุกคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ปฏิบัติชอบนอกจากนี้เวลาไปวัดหรือ  ศาสนสถานต่างๆก็มักจะเห็นบันไดหรือรูปปั้นพญานาคอยู่ตลอดซึ่งพญานาคนั้นเปรียบดัง “สัญลักษณ์แห่งความย ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์”อีกด้วยอย่างไรก็ตามเชื่อว่ามีคนไม่ มากที่จะรู้ลึกเกี่ยวกับพญานาคและวิธีการบูชาพญานาคที่ถูกต้องดังนั้นโฮโรโซไซตี้จึงอยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบโดยเฉพาะเรื่อง ความเชื่อ พญานาคของคนเกิดทั้ง 7 วันค่ะความเชื่อ

         เคล็ดลับการบูชาพญานาค ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำให้ …

  • นำรูปหรือรูปปั้นพญานาคที่เคารพบูชามาแช่น้ำหรือประพรมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม

  • ขอให้ทุกคนช่วยกันทำดีต่อไป

  • บูชาด้วยดอกไม้ขาวมีกลิ่นหอมอย่างดอกมะลิ

  • นั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศตนเพื่อสวดมนต์คาถาและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาได้รับความเชื่อ

         ขอคำอธิบายถึงวิธีการบูชาพญานาคหลัก ๆ ของการบูชาด้วย  “การทำบุญและการสวดมนต์”  โดยในพระไตรปิฎกได้รับเรื่องราวของพญานาคที่เปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ จะพ้นจากกำเนิดนาคต่อมาจริง ๆ แล้วความจริงที่ว่า“ พวกเขาเป็นนาคมีความรู้สึกทางศาสนา” เจ้าแม่นาคเมื่อพระพุทธเจ้ามอบอาวุธให้นาคสึกเศร้าเป็นอย่างมากน้อยเนื้อต่ำใจไม่ว่าใครก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่อย่างใด บุคคลจะได้รับอยู่ตลอดกาลนานและนี่ก็มาจากคำว่านาค

         ดังนั้นหากคุณมีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญโดยเฉพาะงานบวชนาคหรือมีโอกาสได้บวชด้วยตนเองเมื่ออุปการะเรียบร้อยแล้วขอพรถวายพระพรพานานาคราช สำคัญต่างๆวาระไม่ว่าได้จะเป็นงานพนักงานคุณบุญการธนาคารวันมาฆบูชา การธนาคารวันเข้าพรรษา การธนาคารวันวิสาขบูชาหรืองานพนักงานทอดผ้าป่าทอดกฐินงานพนักงานหรือแม้กระทั่งหัวเรื่อง: การใส่บาตรตอนเช้าที่คุณคุณให้น้อมนำ ุญกุศลเหล่านั้นอุทิศให้แก่ พญานาคราชด้วยการกรวดน้ำอุทิศหรือระลึกถึงท่านก็นับว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่แล้ว

ส่วนการบูชาด้วยการสวดมนต์ให้ ความเชื่อ  บูชาด้วย “บทขัน ธ ปริตร” (ขัน ธ ปิตร) เพื่อแผ่เมตตาให้กับพญานาคราชทุกตระกูลดังนี้ความสามารถเชื่อ

คุณวิรูปักเขหิคุณเมคุณเมตตังคุณเมตตังเอราปะเถหิคุณเม
ฉัพยาปุตเตหิคุณเมคุณเมตตังคุณเมตตังกั ณ หาโคตะมะเกหิจะ
อะปาทะเกหิคุณเมคุณเมตตัง คุณเมตตังทิปาทะเกหิคุณเม
จะตุปปะเทหิคุณเมคุณเมตตังคุณเมตตังพะหุปปะเทหิคุณเม
มาคุณมังอะปาทะโกหิงสิมาคุณมังหิงสิทิปาทะโก

มา คุณมังจะตุปปะโทหิงสิมาคุณมังหิงสิพะหุปปะโท
สัพคุณเพสัตคุณตาสัพคุณเพปาณาสัพคุณเพคุณภูคุณตาจะเกวะลา
สัพคุณเพภัทราคุณนิปัสสันตุมากิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปางมาโณพุทโธ การปรับปรุงครั้งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เราขอแนะนำให้คุณใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัยแม่บ้าน (ชื่อ / ชีวิต) ………………. มีความเชื่อมีความเชื่อมั่นในบุญภาวะและบุญบารมีแห่งมหาเทพเทพบุตรนาคราชทั้ง 4 เผ่าพันธุ์ปักธงชาติพราหมณ์ปรมาจารย์แห่งชาติ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทั่วโลกจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายคุณดอกไม้มงคลน้ำมันเครื่องหอมตั้งขึ้นและเครื่องบูชาสักการะนี้ตลอดจนถึงกุศลผลคุณบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราชตลอดถึง นาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอัน ประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญมีเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคลาภความมั่งคั่งตลอดไปขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพ ์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบที่คุณคุณงามความสามารถดีและสร้างคุณบุญกุศลได้ตลอดไปขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ
ปัจฉิคุณมัสะมิงทิสาภาเคสันตินาคา แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
นะคะ

นอกจากวิธีการบูชาพญานาคแล้วโฮโร  โซไซตี้ยังมีข้อมูล “พญานาคของคนเกิดทั้ง 7 วัน”  มาฝากกันด้วย
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดวันจันทร์คือ  คุณพญาภุชงค์นาคราช  ณ แก่งกะเบาตำบลป่งขามอำเภอหว้าหนังสือนใหญ่ มุกดาหารจังหวัด
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดการธนาคารวันอังคารคือ  คุณพญาสุวรรณนาคราช  วัดศรีพันคุณต้นตำบลในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดการธนาคารวันพุธกลางวันคือ  คุณพญาศรีผู้แต่ง: สุทโธนาคร  วัดศิริผู้แต่ง: สุทโธคำชะโนดตำบลวังทองตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดการธนาคารวันพุธกลางคืนคือ  คุณพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช  วัดพระพุทธบาทคุณภูมโนรมย์ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคน เกิดวันพฤหัสฯ คือ  มังกรศรีรัตตนาคราช ลานศรีสัตตนาคราชตำบลในห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดการธนาคารวันศุกร์คือ  คุณพญาทะนะมูลนาคราช  วัดป่าปากโดมตำบลโพธิ์ไทรอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดการธนาคารวันสินค้าเมื่อคือ  คุณพญามุจลินท นาคราชร์  วัดที่คุณพระธาตุบังพวนตำบลที่คุณพระธาตุบังพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
✅พญานาคประจำความคุณตัวของคุณคนเกิดการธนาคารวันคุณอาทิตย์คือ  คุณพญาอนันตนาคราช  วัดบ้านไร่ตำบ ลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา

* ขอบคุณแหล่งอ้างอิง: ละครเรื่องเพลิงนาคา

ยังคงมีความเชื่ออีกครั้งว่า  คนที่เกิดวันเสาร์มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับพญานาคมากที่สุดเท่าที่  จะทำได้เห็นว่ามีพระประจำวันเกิดเป็น “ปางนาคเบี้ย” รวมไปถึงคนที่มีความสัมพันธ์กับหมายเลข 7  เช่นเกิด วันขึ้นหรือแรม 7 ค่ำเดือน 7 และของคุณคนที่เกิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดราศีเมษคุณมังกรกรกฎกันย์พิจิกที่เป็นของคุณคนดวงดีมีคุณบารมีขององค์พญานาคคุ้มครองแถมท่านยังประทานทั้งเงินงานพนักงานคุณบารมีและความสามารถสุขให้อีกด้ว

ใครเกิดวันที่พยายามไปไหว้พญานาคราชวันเกิดของตัวเองมาดูกันนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยแนะนำให้รีบไปสักการะกันบ้างไหม ลำบากเดือดร้อนให้คุณตัวเกินโดยวิธีหัวเรื่อง: การที่ง่ายที่สุดคือ  หัวเรื่อง: การสวดมนต์ภาวนารักษาศีลหมั่นทำบุญให้ทานแก่ของคุณคนยากไร้และอุทิศคุณบุญกุศลแด่พญานาค  หากทำได้ตามนี้รับรองว่าได้จะช่วยเ สริมชีวิตของคุณให้ปังทั้งในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภพัฒนาการและอำนาจบารมีแน่นอนค่ะ

Hongte Lottto หวยออนไลน์สมัครเล่นง่ายจ่ายจริงจ่ายสูงเว็บแทงหวย

หวยออนไลน์  หัวเรื่อง: การเล่นหวยแทงหวยออนไลน์  ระบบผู้ซื้อสินค้าใหม่ที่มาพร้อมระบบผู้ซื้อสินค้าที่ทันสมัยซื้อง่ายแจ้งการโอนเงินไวมีกลุ่ม Hongte ให้โชค  ซื้อหวยออนไลน์ที่นี่จ่ายสูงสุดให้ส่วนลดเยอะเล่นหวยรัฐบาล  มีให้เลือกแทงมากมายหลายแบบ  หวยลาว  ที่มี ให้เล่นทุกวันพุธ  หวยฮานอยหวยเวียดนามหวยลาว  มีให้เล่นทุกวัน

หวยออนไลน์  หวยออกโอนไวปลอดภัยชัวร์ 1,000,000%  รัฐบาลไทยหวยเวียดนามหวยมาเลย์หวยหุ้นไทย  หวยหุ้นต่างประเทศ

Hongte ให้บริการทุกรูปแบบรับชำระเงินด้วยเงินที่ได้รับส่วนลดมากลูกค้าสามารถเรียกดูได้ 2 รูปแบบการรับส่วนลดและจะได้รับอัตราการจ่ายที่ สูงกว่าสามารถรับได้ทุกที่อุปกรณ์พกพาสะดวกและรวดเร็วเปิดรับ แต่วันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือนปิดรับสรรพ 30 น. ของที่ได้ออกมาพร้อมอัตราการใช้จ่ายที่ไม่เหมือนใคร

หน้าเลขเด็ดแม่นแม่น ๆ โดย hongte lotto

ลอตเตอรี่
Line @hongtelotto

51 thoughts on “เคล็ดลับการบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด”

  1. 정품 비아그라,비아그라구매,비아그라구입,처방전없이 초간편주문.합리적인가격.비아그라 퀵배송,비아그라온라인약국,시알리스.각종 발기부전치료제 판매 전문 온라인스토어 13년동안 단 1건도 가품판매에 관한 스캔들이 없는 믿을수 있는 스토어 입니다.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *