Skip to content

ทบ.แจ้งกำหนดเกณฑ์ทหาร 2563 แนะให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกแก้ สด.35 ใหม่

  • by
กำหนดเกณฑ์ทหาร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อนกำหนดเกณฑ์ทหารเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563

และการตรวจเลือกในปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) อาทิ การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้นใช้เวลาถึง 67 วัน (จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน) การจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือกเพื่อลดความแออัด

รวมทั้งมีการจัดแบ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม และแยกช่วงวันที่ ที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร , ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำ/แดง และผู้ที่ขอใช้สิทธิผ่อนผัน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะถูกจัดลำดับแบ่ง วัน เวลา และสถานที่ ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่มเรียงตามลำดับต่อกันไป เป็นต้น

ส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ.2542) กับผู้ที่มีอายุ 22-29 ปี (เกิด พ.ศ.2534–2541) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญคือในปีนี้ที่ทหารกองเกินหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร และในโอกาสเดียวกันนี้ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
  • วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร(ร้องขอ) เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
  • วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2563 จะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบ ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด
  • วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ
  • ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563
กำหนดเกณฑ์ทหาร

กำหนดเกณฑ์ทหาร

 

รับฝากแทงหวย ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการแทงหวย อย่าง หวยไทย หวยฮานอย หวยลาวจำปาสัก เลขดาวเเดง หวยหุ้นดาวโจนส์ หรือแม้กระทั้ง หวยหุ้น ต่างๆทั่วโลก ซึ่งสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา  hongtelotto.com

line-hongtelotto

หวยฮานอย หวยเวียดนาม ตรวจหวยฮานอย สูตรหวยฮานอย ชุดเลขแนวทางหวยฮานอย หวยฮานอยออกอะไร เลขดัง หวยเด็ด  หวยเด็ดงวดนี้ เลขดัง หวย หวยออนไลน์ หวยฮานอยวีไอพี เลขเด็ด หวยลาวจำปาสัก ออนไลน์